אביבה סביצקי 

 Aviva Sawicki  an international visual artist, born in chile in 1956. 

since 2010  living, working, and exhibiting in safed and rosh pina, in the galile, north of israel. 

אביבה סביצקי אמנית חזותית בינלאומית, ילידת צ'ילה ב-1956.  מאז 2010 חיה, עובדת ומציגה בצפת ובראש פינה, בגליל, צפון ישראל.

The Poet's soul

טכניקה מעורבת
mixed techique

Peaceful Reading

הדפסה דיגיטלית
Digital print
A3
120 ש"ח

Celebrating

הדפסה דיגיטלית
Digital print
A3
120 ש"ח

Human Texture

הדפסה דיגיטלית
Digital print
1750 ש"ח

Human Texture

טכניקה מעורבת
mixed techique
A3
675 ש"ח

Human Texture

טכניקה מעורבת
mixed techique
450 ש"ח

טכניקה מעורבת
mixed techique

טכניקה מעורבת
mixed techique

Multicultural Poncho

טכניקה מעורבת
mixed techique